Завдання Турніру юних правознавців - 2014 рік : Волинська обласна Мала академія наук
: : Завдання Турніру юних правознавців - 2014 рік

1. Народна законотворчість: яким чином впровадити в Україні?

2. Вищі спеціалізовані суди і Верховний Суд України: удосконалення процесуальних особливостей взаємовідносин.

3. Суд присяжних в Україні: реальний інструмент забезпечення участі народу у відправленні правосуддя чи рецепція радянського інституту народних засідателів?

4. Адміністративний договір: різновид адміністративного акта чи окрема форма публічного управління?

5. Право на вільний доступ до вогнепальної зброї: самозахист чи вседозволеність?

6. Практика створення «Основ Законодавства»: перспективи повернення.

7. Шляхи законодавчого регулювання публічної служби: виклики сьогодення.

8. Податковий кодекс України в умовах спрощення податкової системи: проблеми і перспективи.

9. Державні гарантії права на спадкування: проблеми та шляхи вирішення.

10. Злочини у сфері земельних правовідносин: організаційні та правові проблеми розслідування.

11. Заочний судовий розгляд: проблеми винесення законного, обґрунтованого, справедливого вироку.

12. «Побутове насильство»: питання визначення змісту поняття.

13. Неповнолітній як суб’єкт права в історії Української держави: досвід і цінності.

14. Шлюб в Україні: співвідношення публічних та приватних елементів правового регулювання.

15. Моральна (немайнова) шкода юридичних осіб: поняття, історія появи, проблеми відшкодування.