Умови вступу на навчання до комунальної установи Волинська обласна Мала академія : Волинська обласна Мала академія наук
: : Умови вступу на навчання до комунальної установи Волинська обласна Мала академія

 1.   Загальні положення

1.1. Дані умови розроблені на підставі Закону України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, статті 14 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 433, Статуту комунальної установи “Волинська обласна Мала академія наук”.
1.2. Вступ учнів на очну форму навчання (стаціонарні секції) здійснюється:
 - для учнів 4-7 класів згідно заяви батьків;
  - для учнів 8-10 класів згідно заяви батьків (обов’язково), скерування закладів загальної середньої освіти, конкурсних випробувань (за потреби).
За певних умов можливий набір на навчання учнів 11 класів (учасники  обласних, Всеукраїнських та Міжнародних інтелектуальних  змагань).
1.3. Вступ учнів на заочну форму навчання (очно-заочна дистанційна школа) здійснюється для учнів 9-11 класів згідно реєстрації та результатів вступної контрольної роботи. 
1.4.   У вступі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.
1.5. Вступ на навчання забезпечує формування контингенту гуртківців, слухачів, здібних до вивчення навчальних дисциплін, дослідницької, експериментальної та творчої роботи.
2. Організація вступу на очну форму навчання
2.1.   Основний етап вступу на очну форму навчання проводиться з 1 до 15 вересня. Відповідно до статті 14 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 433, може відбуватися додатковий вступ на навчання протягом навчального року. 
2.2. Вступ на очну форму навчання відбувається відповідно до розробленого графіку відбору учнів на навчання.
2.3. Графік набору учнів на очну форму навчання розміщується на сайті установи, в соціальних мережах, розповсюджується у закладах загальної середньої освіти, що підпорядковуються управлінням освіти виконкомів міських (міст обласного значення) рад, відділам освіти райдержадміністрацій, об’єднаним територіальним громад, ліцеях обласного підпорядкування тощо.
2.4. Конкурсні випробування з базових дисциплін проводять методисти, завідувач відділом, керівники гуртків, секцій та практичний психолог.
2.5. Поза конкурсом приймаються учні, які є:
  - учасниками міжнародних конкурсів,
  - переможцями ІІ етапу та переможцями та учасниками ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін,
  - переможцями обласних та Всеукраїнських турнірів,
  - переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН,
  - переможцями інших обласних, Всеукраїнських фахових конкурсів (на напрямом діяльності).
  - сиротами.
  За бажанням учні, які приймаються на навчання поза конкурсом, можуть виконувати конкурсні випробування.
3. Організація вступу на заочну форму навчання
3.1. Інформація про набір на заочну форму навчання розміщується на сайті комунальної установи “Волинська обласна Мала академія наук”, в соціальних мережах, розповсюджується  у закладах загальної середньої освіти, що підпорядковуються управлінням освіти виконкомів міських (міст обласного значення) рад, відділам освіти райдержадміністрацій, об’єднаним територіальним громад, ліцеях обласного підпорядкування тощо.
3.2. Вступу на заочну форму навчання проводиться протягом вересня – жовтня шляхом:
  - реєстрації на сайті комунальної установи “Волинська обласна Мала академія наук” “www.vvman.lutsk.ua” у розділі “Віртуальна школа” або за адресою http://virtual.vvman.lutsk.ua,
  - виконання вступної контрольної роботи, доступ до якої учні отримують після реєстрації.
3.3. Завдання вступної контрольної роботи розробляються методистами відділів  та керівниками гуртків, секцій. 
4. Проведення вступу на очну форму навчання
4.1. Загальними критеріями відбору гуртківців, слухачів є: рівень знань та навичок, визначених програмою закладу загальної середньої освіти, з предметів (базових дисциплін) конкурсних випробувань за відповідний клас.
4.2. Конкурсні випробування можуть відбуватися у формі контрольних робіт, тестування, написання творчих робіт та інших видів випробувань. Форму проведення конкурсних випробувань визначають методисти, заввідділом разом з керівниками відповідних гуртків, секцій.
4.3. Завдання для конкурсних випробувань розробляються методистами, завідувачем відділом  та керівниками гуртків, секцій. 
4.4. Тривалість конкурсних випробувань визначається методистами, заввідділом разом з керівниками відповідних гуртків, секцій, і не повинна перевищувати 45 хвилин.
4.5. Результати конкурсних випробувань можуть вивішуватись на дошці оголошень, повідомлятись кожному вступнику через телефонний дзвінок тощо.
4.6. Гуртківці, слухачі секцій за бажанням можуть переходити на навчання в інший гурток, секцію за заявою. Для цього необхідно написати заяву про переведення з однієї секції в іншу. 
 5. Порядок зарахування на очну форму навчання
5.1. Учні, які успішно пройшли конкурсні випробування, зараховуються гуртківцями, слухачами комунальної установи “Волинська обласна Мала академія наук” наказом директора. 
5.2. До установи подаються такі документи:
- заява батьків,
- копії дипломів, грамот за наявності (для учнів 11 класу),
- скерування закладів загальної середньої освіти.
5.3. При незгоді з результатами конкурсних випробувань слухачі можуть звернутись з апеляцією до методиста, завідувача відділом. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3-х днів з дня її подання. 
5.4. Учні, які зараховані до установи, але не приступили до занять протягом двох тижнів без поважних причин, відраховуються. На звільнені місця проводиться додатковий конкурс або набір учнів.
 6. Контроль за проведенням вступу на навчання
6.1. Заступник директора установи несе персональну відповідальність за дотримання даних умов вступу на навчання.
6.2. Загальний контроль за організацією та проведенням вступу на навчання, порядком зарахування учнів до установи покладається на директора комунальної установи “Волинська обласна Мала академія наук”. ​
Запрошуємо на навчання

Динамічність життя, інформаційні технології, відкриття в науці змушують рухатись невпинно вперед. Щоб статися успішним – необхідні знання!

Реєстрація на навчання!
Різні напрями
Кваліфіковані педагоги
Можливість росту
Різні форми навчання
Безкоштовне навчання

Структура відділень

У Волинській обласній Малій академії наук працюють відділення

12 відділень

Стаціонарна форма навчання

Різноманітні секції

Заочна форма навчання

Турніри, конкурси

Секції, гуртки, студії

Міжнародні та Всеукраїнські масові заходи

Обласні масові заходи

Нашими партнерами є:

Міністерство освіти і науки України Інститут модернізації змісту освіти і науки Управління освіти Мала академія наук України Луцький національний технічний університет Волинський національний університет імені Лесі Українки

Методична робота

Конкурси

Заочно-дистанційна школа