Правила поведінки здобувачів освіти КУ “Волинська обласна Мала академія наук" : Волинська обласна Мала академія наук
: : Правила поведінки здобувачів освіти КУ “Волинська обласна Мала академія наук"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Ради органів

учнівського самоврядування

від 09 жовтня 2017 року

 

І. Загальні положення

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти комунальної установи “Волинська обласна Мала академія наук” (далі – КУ “ВО МАН”) регламентуються Законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, Статутом установи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

1.2. Правила поведінки здобувачів освіти КУ “ВО МАН” (далі – Правила) встановлюють норми поведінки в установі, закладах, на базі яких відбувається освітній процес, та на їх територіях.

1.3. Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти і є обов’язковими для виконання на всіх територіях установи, закладах освіти, на базі яких відбувається освітній процес, а також під час усіх заходів, що проводяться установою.

1.4. Відповідно до ст. 53 Закону України “Про освіту” здобувачі освіти КУ “ВО МАН” мають право на:

навчання впродовж життя та академічну мобільність;

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, культурної, просвітницької, пошукової і науково-дослідницької діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання;

участь у конкурсах, конференціях, олімпіадах, експедиціях, екскурсіях, виставках, змаганнях тощо;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

користування навчальною, науковою, культурною, оздоровчою інфраструктурою КУ “ВО МАН” у порядку, встановленому установою відповідно до спеціальних законів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

особисту або через представників відділень участь у громадському самоврядуванні та управлінні КУ “ВО МАН”;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.
 

II. Здобувачі освіти зобов’язані

виконувати вимоги навчальної програми, дотримуватися принципів академічної доброчесності; досягати результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм і правил поведінки;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися правил особистої гігієни;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку КУ “ВО МАН”;

бережливо ставитися до майна КУ “ВО МАН”;

дотримуватися чистоти і порядку в приміщенні КУ “ВО МАН” та закладах освіти, на базі яких відбувається освітній процес, та на їх територіях;

дотримуватися правил співдружності (набувати вміння та навички ненасильницької поведінки, виховувати в собі стійке переконання неприпустимості булінгу (цькування) в міжособистісних стосунках, поважати права людини, розвивати навички толерантної поведінки, дотримуватися принципів співробітництва та взаємоповаги);

володіти навичками самообслуговування, брати участь у суспільно-значущих заходах з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів і вимог гігієни.

III. Загальні правила поведінки

приходити на заняття чистими й охайними;

не запізнюватися на заняття;

забороняється  приносити на територію КУ “ВО МАН” та закладів освіти, на базі яких відбувається освітній процес, і використовувати у будь-який спосіб вибухові, вогненебезпечні речовини; алкогольні напої, сигарети, наркотики і інші запаморочливі засоби й отрути;

забороняється у спілкуванні вживати непристойні вирази і жести;

не дозволяється під час занять покидати установу без дозволу педагогів;

виявляти повагу до старших, піклуватися про молодших;

дотримуватися  чистоти й порядку на території КУ “ВО МАН” та закладів освіти, на базі яких відбувається освітній процес;

у разі пошкодження вихованцем майна КУ “ВО МАН” та закладів освіти, на базі яких відбувається освітній процес, його батьки мають відшкодувати збитки;

фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки;

дозволяється користуватися мобільним телефоном на заняттях гуртка за умови використання його як засобу навчання.

IV. Поведінка під час занять гуртків, секцій

під час заняття не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати від справ інших розмовами, іграми, діями, що не стосуються заняття гуртка, секції;

якщо під час занять вихованцю необхідно вийти із приміщення, то він має попросити дозволу у керівника гуртка, секції;

під час заняття здобувач освіти має право ставити запитання керівникові гуртка, секції, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення;

здобувач освіти має право в коректній формі відстоювати власний погляд і свої переконання при обговоренні будь-яких суперечливих питань.

V. Поведінка на перервах

Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний:

підтримувати чистоту й порядок на своєму робочому місці;

час перерви є особистим часом кожного здобувача освіти, він може його проводити на власний розсуд, проте не повинен заважати іншим, порушувати правила безпечної поведінки;

під час перерви вихованці  можуть вільно переміщатися установою, крім тих місць, де їм заборонено знаходитися з міркувань безпеки (горище, підвал, підсобні приміщення);

забороняється бігати сходами, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;

забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу;

категорично забороняється тютюнопаління на території  КУ “ВО МАН” та закладів освіти, на базі яких відбувається освітній процес;

категорично заборонено самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відчинені вікна.

VI. Прикінцеві положення

Здобувачі освіти не мають права під час перебування на території КУ “ВО МАН”, закладів освіти, на базі яких відбувається освітній процес, і при проведенні масових заходів здійснювати дії, небезпечні як для свого життя, так і життя та здоров’я оточуючих.

За порушення цих Правил і Статуту КУ “ВО МАН” до здобувачів освіти можуть бути вжиті такі заходи: усне зауваження; бесіда; відшкодування завданої здобувачем освіти матеріальної шкоди його батьками; виключення здобувача освіти зі складу гуртка, секції.

Здобувачі освіти можуть звернутися до свого керівника гуртка, секції, методиста відділення, завідувача відділенням, адміністрації КУ “ВО МАН” за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців  і є обов’язковими для виконання на всій території КУ “ВО МАН”, закладів освіти, на базі яких відбувається освітній процес, а також під час усіх заходів, що проводяться установою.

Запрошуємо на навчання

Динамічність життя, інформаційні технології, відкриття в науці змушують рухатись невпинно вперед. Щоб статися успішним – необхідні знання!

Реєстрація на навчання!
Різні напрями
Кваліфіковані педагоги
Можливість росту
Різні форми навчання
Безкоштовне навчання

Структура відділень

У Волинській обласній Малій академії наук працюють відділення

12 відділень

Стаціонарна форма навчання

Різноманітні секції

Заочна форма навчання

Турніри, конкурси

Секції, гуртки, студії

Міжнародні та Всеукраїнські масові заходи

Обласні масові заходи

Нашими партнерами є:

Міністерство освіти і науки України Інститут модернізації змісту освіти і науки Управління освіти Мала академія наук України Луцький національний технічний університет Волинський національний університет імені Лесі Українки

Методична робота

Конкурси

Заочно-дистанційна школа