Завдання Турніру юних правознавців - 2010 рік : Волинська обласна Мала академія наук
: : Завдання Турніру юних правознавців - 2010 рік

 1. Український народ: суб’єкт права чи ні?
 2. Юридичний конфлікт: порушення справедливого співвідношення позицій суб’єктів чи його відновлення?
 3. «Руська правда» як правовий акт: збірник, кодекс звід законів?
 4. «Відкриті» партійні списки: доцільність впровадження та проблеми їх імплементації в  українську виборчу систему.
 5. Депутатський запит в Україні: інструмент сучасного парламентського контролю чи спадок радянських часів?
 6. Судовий контроль на стадії попереднього розслідування: реальність та перспективи.
 7. Інститут суду присяжних: перспективи його запровадження в Україні.
 8. Нотаріальна форма та нотаріальна процедура: проблеми співвідношення.
 9. Груповий позов та позов на захист невизначеного кола осіб: проблеми розмежування.
 10.  Поняття «сім’я»: проблема доцільності його законодавчого закріплення.
 11.  Правове регулювання статуту споживчих товариств: послідовність чи хаотичність.
 12.  Керівник підприємства: «орган юридичної особи» чи «одноособовий виконавчий орган юридичної особи»?
 13.  Земельне правопорушення як підстава притягнення до адміністративної відповідальності: проблема нормативного визначення поняття.
 14.  «Судимість» як набутий правовий статус особи: проблеми визначення.
 15.  Правові презумпції у кримінальному процесі: до проблеми визначення поняття.