Завдання Турніру юних правознавців - 2011 рік : Волинська обласна Мала академія наук
: : Завдання Турніру юних правознавців - 2011 рік

 1. Принцип поділу влади: єдність влади чи автономність (незалежність) Ті гілок?
 2. Громадянське суспільство і держава: до проблеми взаємодії.
 3. „Не бійся закону — бійся судді": поясніть цей відомий вислів.
 4. Форми парламентського контролю: проблеми правового здійснення.
 5. Власність: право чи обов'язок?
 6. Релігійні об'єднання: проблема визначення поняття.
 7. Закон України „Про захист тварин від жорстокого поводження": юридична фікція чи реальна дія його норм?
 8. Екологічне право: право використання природних ресурсів чи їх охорона?
 9. „Громадське місце": проблеми визначення поняття та його класифікації.
 10. Право власності на земельну ділянку у цивільному та земельному праві України: проблеми взаємного доповнення і виключення.«
 11. Банкрутство: фінансова неспроможність чи ухилення від юридичної відповідальності.
 12. „Припинення шлюбу" та „недійсність шлюбу": проблема співвідношення понять та їх правових наслідків.
 13. Розвиток інституту прийомної сім'ї в Україні: в інтересах дитини чи в інтересах держави?
 14. Колективні договори і угоди: питання нормативності їх положень.
 15.  Європейський Суд з прав людини: найвища судова інстанція чи незалежний судовий контроль над державою?

Завдання на фінальний правовий раунд обласного турніру юних правознавців  2011

 1. Чи правильним є твердження, що суб'єкти федерації за своєю сутністю є „державами у державі"? Поясніть.
 2. Чи встановлює договір норми права? Поясніть.
 3. Чи можлива „превентивна" необхідна оборона до початку суспільно небезпечного посягання? Поясніть.
 4. Право неповнолітніх на емансипацію: право на „дострокове" повноліття чи зміна правового статусу особи?
 5. Секретне завдання (оголошується членами журі під час проведення Турніру).