План запобігання булінгу : Волинська обласна Мала академія наук
: : План запобігання булінгу

п/п

Заходи

Цільова аудиторія

Термін проведення

Відповідальні

1.

Інструктивна нарада  з питань створення безпечного освітнього середовища  в установі в надзвичайних  умовах та профілактики  булінгу

 

педагогічні працівники

вересень

 2022 року

Михалюк Т.В. директор

2.

Підготовка  наказу «Про затвердження плану заходів запобігання проявам  булінгу»

 учасники  освітнього процесу

Жовтень-листопад

Толстіхіна Г.А., заступник директора

3.

Проведення  настановчих  нарад             з керівниками гуртків щодо безпеки освітнього середовища   та запобігання  явищам  булінгу

керівники  гуртків

протягом року

 адміністрація

4.

Оприлюднення на сайті КУ ВОМАН «Порядку подання заяв та розгляду випадків булінгу (цькування) в установі»

учасники освітнього процесу

вересень-жовтень

 2022 року

Толстіхіна Г.А.,

        заступник           директора

5.

Виступ на форумі батьківської спільноти: « Безпечне освітнє середовище. Протидія  проявам булінгу»

батьки

жовтень

Михалюк Т.В.,

директор

6.

Проведення  анкетування  батьків  щодо безпечності освітнього процесу

батьки

жовтень

Роїк В.І.,

заступник директора

7.

Поновлення інформаційного стенду на сайті  «Стоп Булінг».

учасники освітнього процесу

вересень

2022 року

Толстіхіна Г.А.,

заступник директора,

психолог

8.

Створення  презентації

«Кібербулінг або агресія в Інтернеті.

вихованці гуртків

Грудень

2022 року

Культорганізатор

Подаш А.

9.

Проведення  тематичних  бесід («Що таке агресія? Як її зупинити», «Віртуальний терор: тролінг і кібербулінг»,

«Не допускай насилля над іншим»)

вихованці гуртків

протягом року

керівники гуртків

10.

Бесіда «Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті».

вихованці гуртків

грудень

2022року

керівники гуртків

11.

Перегляд  відео презентацій «Кібербулінг або агресія в Інтернеті: Способи розпізнання і захист дитини»

вихованці гуртків

січень

2023 року

керівники гуртків

12.

Конкурс  колажів:«Ні насиллю»  в гуртках   під час тижня  інформатики в установі

 вихованці гуртків

 грудень

2022

керівники  гуртків

13.

Проведення інформаційної роботи щодо популяризації принципів професійної етики

керівники гуртків

протягом

2022 – 2023 року

заступники директора

14.

Розгляд заяв (за наявності) щодо випадків прояву  булінгу (цькування)

члени комісії

протягом

2020 – 2021 року

члени комісії з питань булінгу (цькування)

15.

Розроблення порад для батьків щодо зменшення ризиків   кібербулінгу для дитини.

батьки вихованців гуртків

жовтень – грудень

2022 року

  психолог

адміністрація

16.

Тиждень толерантності

вихованці

гуртків

листопад

2022

 психолог, культорганізатор

17.

Проведення консультацій  психолога з питань взаємин  батьків  з дітьми

Учасники  освітнього процесу

протягом  року

психолог

18.

Створення пам’ятки щодо етичної поведінки під час  інтелектуальних змагань

Учасники конкурсів

січень

2023

психолог,

заступник

директора

19.

Проведення процедури самооцінювання ВСЗЯО  щодо безпечності  та комфортності освітнього середовища.

вихованці гуртків

грудень

2023 року

моніторингова група ВСЗЯО

20.

Тренінг « Ми проти  булінгу»

вихованці гуртків

листопад

2022

психолог

Порядок Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню)

1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, зобов’язані повідомити про випадок директору КУ «ВО МАН», або відповідальній особі.

2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі - Заява).

3. Заяви, що надійшли на електронну пошту КУ «ВО МАН» отримує секретар-друкарка, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.

4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності - особисто директор або його заступник.

5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

6. Датою подання заяв є дата їх прийняття.

7. Розгляд Заяв здійснює комісія з дотриманням конфіденційності.

Зразок заяви про випадки булінгу

Відповідальна особа

  Відповідальна особа за протидію булінгу- заступник директора Толстіхіна Галина Андріївна - телефон: 0332 711693

  До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація заяв, повідомлення директора МАН.

 Відповідальна особа призначається наказом директора МАН.

Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

За результатами розгляду Заяви директор МАН видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу із визначенням уповноважених осіб.

З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.

Для прийняття рішення за результатами розслідування директор МАН створює комісію з розгляду випадків булінгу та скликає засідання.

Комісія створюється наказом директора МАН.

До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, директор МАН та інші заінтересовані особи.

Якщо комісія визначила, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор МАН зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що директор МАН  має повідомити постраждалого.

Рішення комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу.

Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.

Терміни подання та розгляду Заяв

Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.

За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється комісія та призначається її засідання на визначену дату, але не пізніше ніж через 3 робочих дні після створення комісії.

Директор МАН зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції та службу у справах дітей про кваліфікований комісією випадок булінгу протягом одного дня.

Реагування на доведені випадки булінгу

 На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу, яка кваліфікувала випадок як булінг, а не одноразовий конфлікт чи сварка, директор МАН:

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу в закладі освіти;

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

  Заходи здійснюються заступником директора з виховної роботи у взаємодії з практичним психологом МАН  та затверджуються директором закладу.

 З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.

Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

 Відповідальність за булінг встановлена статтею 173 п.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:

«Стаття 173 п.4» . Булінг учасника освітнього процесу.

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

 Неповідомлення директором закладу уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу учасника освітнього процесу – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

 

Запрошуємо на навчання

Динамічність життя, інформаційні технології, відкриття в науці змушують рухатись невпинно вперед. Щоб статися успішним – необхідні знання!

Реєстрація на навчання!
Різні напрями
Кваліфіковані педагоги
Можливість росту
Різні форми навчання
Безкоштовне навчання

Структура відділень

У Волинській обласній Малій академії наук працюють відділення

12 відділень

Стаціонарна форма навчання

Різноманітні секції

Заочна форма навчання

Турніри, конкурси

Секції, гуртки, студії

Міжнародні та Всеукраїнські масові заходи

Обласні масові заходи

Нашими партнерами є:

Міністерство освіти і науки України Інститут модернізації змісту освіти і науки Управління освіти Мала академія наук України Луцький національний технічний університет Волинський національний університет імені Лесі Українки

Методична робота

Конкурси

Заочно-дистанційна школа