План запобігання булінгу : Волинська обласна Мала академія наук
: : План запобігання булінгу

Заходи

Терміни

Відповідальні

1

Наказ про запобігання та протидію булінгу.

вересень – листопад

Михалюк Т.В.,

Толстіхіна Г.А.

2

Ознайомлення педагогічних працівників з питанням порядку дій при виявленню випадків булінгу. 

листопад

Толстіхіна Г.А.

3

Нарада при директору про профілактику булінгу в установі.

протягом року

Михалюк Т.В.

 

4

Виступи на батьківських зборах з питань протидії булінгу.

за графіком батьківських зборів

Роїк В.І., завідувач відділом, методисти

5

Створити пам’ятку «Як допомогти дітям впораємось з булінгом».

листопад-грудень

Салюк Н.Б.

6

Дебати (дискусія) «Кібербулінг або агресія в інтернеті».

січень - грудень

Євтушок А.Л.

7

Створити пам’ятку, як уникнути ефекту булінгу під час проведення інтелектуальних заходів.

листопад-грудень

Салюк Н.Б.

8

Створення стенду-плакату «Стоп - булінг».

листопад

Салюк Н.Б.

9

Проведення тижня толерантності.

листопад

Євтушок А.Л.

10

Профілактика булінгу в учнівському середовищі.

постійно

керівники гуртків, методисти

11

Консультування батьків щодо прав та інтересів дітей.

протягом року

Толстіхіна Г.А., Роїк В.І., Салюк Н.Б.

12

Проведення консультації, щодо взаємин батьків з дітьми.

за зверненням

Толстіхіна Г.А., Салюк Н.Б.

13

Анонімне анкетування слухачів щодо комфортності та безпеки в установі.

протягом року

Толстіхіна Г.А., Салюк Н.Б.

14

Дебати. Недопустимість булінгу в освітньому процесі.

друге півріччя

Євтушок А.Л.

15

Розміщення інформації на сайті про протидію булінгу.

постійно

Толстіхіна Г.А.,

Вербицький В.С.

Порядок Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню)

1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, зобов’язані повідомити про випадок директору КУ «ВО МАН», або відповідальній особі.

2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі - Заява).

3. Заяви, що надійшли на електронну пошту КУ «ВО МАН» отримує секретар-друкарка, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.

4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності - особисто директор або його заступник.

5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

6. Датою подання заяв є дата їх прийняття.

7. Розгляд Заяв здійснює комісія з дотриманням конфіденційності.

Зразок заяви про випадки булінгу

Відповідальна особа

  Відповідальна особа за протидію булінгу- заступник директора Толстіхіна Галина Андріївна - телефон: 0332 711693

  До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація заяв, повідомлення директора МАН.

 Відповідальна особа призначається наказом директора МАН.

Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

За результатами розгляду Заяви директор МАН видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу із визначенням уповноважених осіб.

З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.

Для прийняття рішення за результатами розслідування директор МАН створює комісію з розгляду випадків булінгу та скликає засідання.

Комісія створюється наказом директора МАН.

До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, директор МАН та інші заінтересовані особи.

Якщо комісія визначила, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор МАН зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що директор МАН  має повідомити постраждалого.

Рішення комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу.

Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.

Терміни подання та розгляду Заяв

Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.

За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється комісія та призначається її засідання на визначену дату, але не пізніше ніж через 3 робочих дні після створення комісії.

Директор МАН зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції та службу у справах дітей про кваліфікований комісією випадок булінгу протягом одного дня.

ПОРЯДОК подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності)

заяв про випадки булінгу (цькуванню) в МАН

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)». Він визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу.

Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники та педагогічні працівники МАН та інші особи.

Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

Реагування на доведені випадки булінгу

 На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу, яка кваліфікувала випадок як булінг, а не одноразовий конфлікт чи сварка, директор МАН:

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу в закладі освіти;

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

  Заходи здійснюються заступником директора з виховної роботи у взаємодії з практичним психологом МАН  та затверджуються директором закладу.

 З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.

Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

 Відповідальність за булінг встановлена статтею 173 п.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:

«Стаття 173 п.4» . Булінг учасника освітнього процесу.

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

 Неповідомлення директором закладу уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу учасника освітнього процесу – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.