Завдання Х обласного турніру юних економістів : Волинська обласна Мала академія наук
: : Завдання Х обласного турніру юних економістів

Завдання Х обласного турніру юних економістів

Питання на чвертьфінал та півфінал

1. Чому реальна людина, на відміну від „економічної людини”, часто ігнорує „принципи раціональної поведінки”?

2. Україна в умовах глобілазації: переваги та ризики.

3. Торговельна марка в маркетинговій стратегії фірми.

4. Франчайзінг у світовій економічній практиці.

5. Основне протиріччя економічного розвитку та шляхи його розв’язання.

6. Сучасні виклики та загрози економічній безпеці України.

7. Платіжний баланс України в умовах макроекономічної нестабільності.

8. Економічна криза в Україні як наслідок недосконалої державної політики .

9. Аналіз ринкової кон’юнктури з метою прогнозування динаміки цін.

10. Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми.

11. У чому полягають особливості бідності в умовах трансформаційної економіки України?

12. Прибуток підприємства: механізм формування, розподілу та використання.

13. Банківський кредитний ризик і методи його легалізації.

14. Електронні гроші як сучасна технологія їх руху.

15. Стимулювання ефективної праці на підприємстві та напрями його вдосконалення.

16. Валютний курс гривні: стан і перспектива.

17. Теорія життєвого циклу товару та її практичне використання в підприємницькій діяльності.

18. Державний борг України та проблеми його обслуговування.

19. Структура споживчих видатків в Україні: чи діють закони Енгеля?

20. Вплив міжнародних рейтингових агенцій на тенденції розвитку світового господарства.

Питання на фінал

1. Конкуренція як чинник ринкового ціноутворення.

2. Еволюція світових грошей: чи можливе повернення до золота?

3. Час як економічний ресурс.

4. Економічні наслідки підвищення рівня соціальних виплат.

5. Масштаб виробництва та проблеми максимізації прибутку.