Завдання І Всеукраїнського турніру юних філософів та релігієзнавців (2015 р.) : Волинська обласна Мала академія наук
: : Завдання І Всеукраїнського турніру юних філософів та релігієзнавців (2015 р.)

1. Що у вашому розумінні означає поняття «толерантність»? Наведіть приклади, коли терпимість до іншої людини переростає у байдуже ставлення до соціальних вад (так звані «межі толерантності»). 
2. Опишіть функції соціальних мереж в житті сучасної молоді та запропонуйте оптимальні підходи у розподілі часу на їх відвідування з метою профілактики залежності. 
3.Що ви розумієте під словом “свято”, які християнські свята ви знаєте і яке позитивне значення вони мають у житті українського суспільства?  
4.Опишіть та обґрунтуйте своє розуміння терміну «інформаційна війна». Проаналізуйте реальність наслідків такого явища, запропонуйте засоби безпеки для користувачів інформаційного простору. 
 5. Як соціальні міфи (так звані «фейки») ЗМІ впливають на стереотипи свідомості сучасної людини і поведінку влади? Наведіть відомі вам приклади і запропонуйте свій варіант інформаційної запобіжної та профілактичної роботи. 
6.На основі прикладів з життя опишіть зміст і значення основних цінностей традиційної християнської етики: 
-     життя і свобода; 
-     істина і добро;
-     краса і милосердя. 
7.Розкрийте зміст і значення основних цінностей традиційної християнської етики на основі прикладів чеснотливої поведінки у житті:
-    справедливість і сміливість;
-    правдивість і щирість;
-    любов до ближнього, вірність і довіра;
-    скромність і відданість;
-    реалістичність і відповідальність.
8.Як змінюється у постмодерному суспільстві розуміння і підходи до незмінних християнських цінностей таких, як сім¢я, вірність, істина, повага, цінність та як до цього ставитись? 
9.У яких інших релігіях світу зустрічаються подібні до християнських цінності, які шляхи побудови можливого діалогу між різними релігійними традиціями на їх підставі ви можете запропонувати?
10.Спробуйте визначити та розрізнити поняття «церква», «релігія», «віра» і «Бог». Як на вашу думку ці категорії утворюють єдиний комплекс  та чи можливе їх відособлення у свідомості людини?
11. Розкрийте стереотипне поняття «образ ворога». Чи завжди таке уявлення збігається з реальним явищем «ворога» та якими ви бачите способи відновлення мирних чи встановлення дружніх стосунків із «чужим»?
12.Розкрийте спільні елементи  між іудейською (давньоєврейською) та християнською системами цінностей. У чому полягає їх спадковість, а у чому відмінність?
13. Оцініть роль соціальної реклами у формуванні позитивної суспільної взаємодії на засадах відкритості, поваги, взаємодопомоги й ін., виділіть п’ять основних суспільних тем, які слід поширювати за допомогою такої технології задля побудови конструктивного суспільного ладу.