Завдання ІІ обласного турніру юних філософів та релігієзнавців (2015 – 2016 н.р : Волинська обласна Мала академія наук
: : Завдання ІІ обласного турніру юних філософів та релігієзнавців (2015 – 2016 н.р

 1. Християнські звичаї та традиції як один із засобів об’єднання   української нації.
 2. Норми християнської етики та їх вплив на культурний розвиток особистості. Божі чесноти: віра, надія, любов.
 3. Міжконфесійний діалог в Україні. Основи для мирного співіснування конфесій.
 4. Вибір професії та її вплив на життя людини. Вплив християнських цінностей на вибір  професії.
 5. Єдина справжня розкіш — це розкіш людського спілкування (Антуан де Сент-Екзюпері). Види спілкування. Християнські принципи спілкування.
 6. Радикалізм та фанатизм як підґрунтя виникнення релігійних конфліктів. Шляхи подолання конфліктів на основі християнської моралі.
 7. Біологічні,  соціальні  і духовні потреби людини. Групи ризику. Моральна складова здорового способу життя людини.
 8. Інститут сім'ї. Основні функції сім'ї. Засади християнської сім'ї. Проблеми   сучасної сім'ї та перспективи їх розв’язання.
 9. Психофізіологія статі. Проблема розуміння суті чоловічої і жіночої статі в сучасному світі.
 10.  Поняття гріха, причини скоєння та моральна відповідальність людини.
 11.  Альтруїзм і волонтерство як духовні якості та громадянські чесноти. Приклади проявів альтруїзму та волонтерства.
 12.  Прагматизація життя (меркантильність, користолюбство, здирництво…) як фактор знецінення духовно-моральних цінностей.