Завдання турніру юних істориків - 2017 рік : Волинська обласна Мала академія наук
: : Завдання турніру юних істориків - 2017 рік

 1. Святополк «окаянний» чи «охаяний»? - проблема інтерпретації джерел історії Русі.
 2. Великий шовковий шлях:транснаціональний торговельний шлях чи артерія міжкультурного проникнення?
 3. Похід королевича Владислава Ваза на Москву: спроба польських магнатів встановити контроль над Московським царством чи відстоювання законних прав на московський стіл? 
 4. Мелетій Смотрицький:європейський просвітник чи український церковний діяч XVII ст.?
 5. Павло Полуботок: жертва бюрократичних інтриг чи заручник власних принципів?
 6. Вибори до Законодавчої комісії 1767-1768 рр. в Україні: прояв ілюзорної демократії чи завуальована спроба розколу українського суспільства?
 7. Микола Костомаров: російський історик чи перший класик української історичної науки?
 8. Балкани на початку ХХ ст.: «Цусіма» європейської дипломатії чи провісник появи національних держав в регіоні?
 9. Події лютого 1917 року в Росії: народна революція чи змова політичних еліт?
 10. Політика Української Центральної Ради у 1917-1918 рр.:спроба збудувати націонал-демократичну чи соціалістичну державу?
 11. «Великий терор» 1937-38 рр.:інструмент регулювання соціальних процесів в СРСР чи засіб досягнення одноосібної влади Й. Сталіним?
 12. «Операція Вісла»:вияв державної політики чи акт національної помсти?
 13. Європейська Економічна Спільнота (ЄЕС-ЄС):економічний, політичний чи ціннісно-цивілізаційний проект? 
 14. Шести денна війна 1967  року: агресія чи превентивна дія? 
 15. Таліби: новий етнос чи радикальний рух релігійного спрямування?