Тренінг розвитку внутрішньої мотивації : Волинська обласна Мала академія наук
: : Тренінг розвитку внутрішньої мотивації

Мета: розвитк внутрішньої мотивації

Завдання тренінгу:

1. Ознайомлення із явищем мотивації: фактори розвитку, види та специфіка.

2. розвиток внутрішньої мотивації до діяльності.

3. Формування навичок ціле покладання.

Програма тренінгу передбачає:

  1. Ознайомлення з основами теорії внутрішньої мотивації та ціннісної детермінації діяльності.
  2. виявлення систем індивідуальних цінностей учасників тренінгу.
  3. Створення нарису самохарактеристики
  4. Перегляд особистістю своєї системи цінностей; виділення цінностей внутрішньої мотивації.
  5. Цілеутворююча розминка.
  6. Завершення: закріплення отриманих знань, рефлексія.

Учасники: робота відбувається в малих групах у кількості 8-12 чоловік, із учасниками віком 13-16 років,