Тренінг «Конфлікти та їх вирішення» : Волинська обласна Мала академія наук
: : Тренінг «Конфлікти та їх вирішення»

Мета|ціль|: формування навичок виходу із конфліктних ситуацій. Подолання наслідків конфлікту.

Завдання тренінгу:

  1. Познайомити учнів з|із| поняттям “конфлікт”;
  2. Дати уявлення про різні стилі вирішення конфлікту;
  3. Поглибити саморозуміння шляхом виявлення свого власного стилю, характерного|вдача| для поведінки в конфлікті.

Програма тренінгу передбачає:

  1. Визначення змісту поняття «конфлікт», його типів та видів, побудова різних класифікацій конфліктів, усвідомлення не тільки негативних наслідків конфлікту.
  2. Розгляд суб'єктивних складових конфлікту.  Поділ суб'єктивних і об'єктивних причин та складових вирішення конфлікту.
  3. Розгляд міжгрупових конфліктів, їх специфіки та профілактики, а також посередництва у конфліктних ситуаціях.
  4. Конструктивні і неконструктивні способи вирішення конфліктів
  5. Завершення: закріплення отриманих знань, рефлексія.

Учасники: робота відбувається в малих групах у кількості 8-12 чоловік, із учасниками віком 13-16 років.