Тренінг «Образ Я» : Волинська обласна Мала академія наук
: : Тренінг «Образ Я»

Мета тренінгу: формування позитивної Я-концепції, розвиток здібностей здійснювати значні зміни у власному житті, корекція самооцінки, комунікативних навичок та позиції в міжособистісному спілкуванні.

Завдання тренінгу:

1. Визначення сприймання власного «Я».

2. Розвиток здатності адекватно та найповніше пізнавати себе та інших людей.

3. Підвищення усвідомлення щодо власної значущості, цінності, зміцнення       почуття власної гідності.

4. Формування мотивації до самовиховання та саморозвитку, стимулювання   позитивних змін у поведінці.

5. Формування навиків самоорганізації у досягненні поставлених цілей.

Програма тренінгу передбачає:

  1. Знайомство (привітання). Зняття емоційного напруження. Формування атмосфери довіри.
  2. Діагностика рівня самооцінки, локус-контролю.
  3. Аналіз сильних та слабких сторін власного «Я».
  4. Формування адекватного сприйняття власного «Я».
  5. Діагностика «Я-реальне» та «Я-ідеальне»: формування алгоритму  досягнення бажаних цілей.
  6. Корекція відчуття власного соціального статусу. Усвідомлення цінності власного «Я».
  7. Завершення: закріплення отриманих знань, рефлексія.

 

Учасники: робота відбувається в малих групах у кількості 8-12 чоловік, із учасниками віком 13-16 років.