Тренінг розвитку комунікативних навичок : Волинська обласна Мала академія наук
: : Тренінг розвитку комунікативних навичок

Мета тренінгу:  розвиток комунікативних навичок.

Завдання тренінгу:

  1. Відпрацювання навичок встановлення контакту, відносини в різних ситуаціях.
  2. Розширення можливостей використання навичок невербальної комунікації.
  3. Оволодіння навичками ефективного слухання.

Програма тренінгу передбачає:

  1. Розвиток відчуття приналежності до групи, формування атмосфери довіри, зменшення емоційного дискомфорту.
  2. Подолання страху взаємодії.
  3. Формування навичок ефективної самопрезентації.
  4. Шляхи підтримання розмови. Вивчення технік активного слухання. Подолання бар’єрів спілкування.
  5. Завершення: закріплення отриманих знань, рефлексія.

Учасники: робота відбувається в малих групах у кількості 8-12 чоловік, із учасниками віком 13-16 років