Тренінг розвитку толерантності : Волинська обласна Мала академія наук
: : Тренінг розвитку толерантності

Мета тренінгу: формування уявлення про толерантність як універсальний принцип життя людини; виховання толерантності як важливої особистісної якості.

Завдання тренінгу:

  1. Ознайомити старшокласників з поняттями «толерантність» і «толерантна особистість».
  2. Навчити учасників конкретних прийомів, що допомагають розвинути в собі якості толерантної особистості.
  3. Розвивати уяву, здатність до емпатії, співпереживання і співчуття, довіру, гідність і самопізнання як елементи толерантності в контексті взаємин з іншими.

Програма тренінгу передбачає:

  1. Розвиток відчуття приналежності до групи, формування атмосфери довіри, зменшення емоційного дискомфорту.
  2. Ознайомлення із явищем толерантності/інтолерантності: причини та наслідки.
  3. Виявлення індивідуальних причин інтолерантної поведінки.
  4. Діагностика емпатії. Техніки взаємодії із інтолерантними особистостями.
  5. Формування розуміння приналежності, єдності та подібності: техніки та способи розвитку толерантності.
  6. Завершення: закріплення отриманих знань, рефлексія.

Учасники: робота відбувається в малих групах у кількості 8-12 чоловік, із учасниками віком 13-16 років.