Завдання Турніру юних географів- 2010 рік : Волинська обласна Мала академія наук
: : Завдання Турніру юних географів- 2010 рік

 1. Схарактеризуйте  позитивний  і  негативний  бік  створення  штучних  островів. Спрогнозуйте можливий їх вплив на природне середовище.

2. Сучасні  геоінформаційні системи  (ГІС) — це індустрія, в яку залучені сотні тисяч людей  в  усьому  світі.  Вивчають  ГІС  у  школах,  коледжах  та  університетах. Підготуйте власний ГІС-проект «Рідна школа».

3. Україна має досить протяжну берегову лінію з різними типами берегів. Проаналізуйте особливості природокористування в береговій зоні, враховуючи геоморфологічну будову  берегів,  зміну  кліматичних  умов  і  соціально-економічний  розвиток регіону.

4. Малі річки України зникають. Запропонуйте програму щодо відновлення малої або середньої річки на конкретному прикладі.

5. У XXI ст. вулкани — небезпечні сусіди та шкідливі друзі людини. Поясніть свою відповідь.

6. Поясніть, від чого  залежить вибір місця для  утилізації  радіоактивних  відходів. Які території з геологічної точки зору для цього підходять? Відповідь обґрунтуйте.

7. Спрогнозуйте  імовірні  зміни  у  типології  країн  Африки  за  критерієм  рівня соціально-економічного розвитку на період до 2025 р.

8. Представники  середнього  класу  США  значну  увагу  приділяють  соціальній адресі.  Тобто  проживанню  у  благополучних  у  соціально-економічному відношенні передмістях. Доведіть, що «соціальна адреса» останнім часом також  має значення для громадян України.

9. Спрогнозуйте  геологічне  майбутнє  Чорного  та  Азовського  морів,  якщо  в результаті  геологічного катаклізму розлом пройде по південній межі Кавказьких  гір і досягне ширини 2-3 км.

10. Розкрийте сутність глобалізації світових зв'язків з позиції географічного підходу.

11. Обґрунтуйте географічний прогноз розвитку відношень у системі «суспільство природа» у XXI ст.

12.  Визначте  три  найважливіші,  на  вашу  думку,  проблеми  людства  для  XXI  ст. Обґрунтуйте їх розв'язання з позиції  географічної науки.

13. У Китаї розпочалися масштабні роботи з перекидання вод річок Янцзи, Хуанхе в північному напрямі. Обґрунтуйте можливі наслідки здійснення цього проекту.

14. У  другій  половині  XX  ст.  проводилися  активні  роботи  з  меліорації  земель Українського Полісся. Які позитивні та негативні зміни в природному середовищі ми отримали? У чому доцільність такого впливу на природу?

15. Поясніть  причини  виникнення  піратства  в  різні  часи.  Схарактеризуйте  його географію у XVI – XVII ст. й тепер. 

16. Поясніть, як природні катастрофи впливають на розвиток туристичного бізнесу. Наведіть  приклади  такого  впливу.  Сформулюйте  рекомендації  щодо  організації туризму в небезпечних природних регіонах.

17.  За  оцінками  експертів  у  2020  р.  2/3  населення  світу  проживатиме  у  містах. Розв'язання  проблем  міста  нині  є  пріоритетним  завданням  для  усіх країн світу. Розкрийте географічні проблеми сучасних міст, запропонуйте шляхи їх розв'язання. Спрогнозуйте, в якій частині земної кулі можливе формування нових мегалополісів.

18.  Охарактеризуйте  сучасні  методи  географічних  досліджень.  Поясніть  на конкретних  прикладах,  яку  географічній  науці  застосовується  метод моделювання.

19. Едгар Назара, французький фахівець  в  галузі  аеродинаміки,  запропонував  проект повітряно-теплової  електростанції  з  використанням  енергії  штучних  потоків повітря  на  висоті  480  м,  обґрунтовуючи  її  низьку  економічну  собівартість. Поясніть  свою  думку  щодо  реальності  задуму  і  з'ясуйте  економічний  та екологічний ефект цього проекту.