Завдання Турніру юних географів- 2011 рік : Волинська обласна Мала академія наук
: : Завдання Турніру юних географів- 2011 рік

1. Поясніть вплив руху літосферних плит на режим тектонічних структур території України. Вкажіть  позитивні та негативні наслідки тектонічного режиму на господарську діяльність регіону.

2. Всі чули або ж читали про Гіперборею. Уявіть собі, що неотектонічні рухи Землі призвели до того, що Північний Льодовитий океан зник, а на його місці виник новий гіперборейський материк. До чого це призведе? Як його з’явлення відіб’ється на планеті?

3. Чому кліматичні зони на поверхні Землі не переміщуються? Який зв'язок між значенням слова клімат і грецьким klima (нахил)? Дехто говорить, що від великих полярних шапок Земля може перевернутися, і північ з півднем поміняються місцями. Чи можливо таке?

4. Сучасне промислове виробництво використовує велику кількість води. За даними ООН з кожним роком зростають потреби в прісній воді. Запропонуйте власний проект щодо рішення проблеми прісної води в світі та в Україні на найближче майбутнє.

5. Кліматичні ресурси належать до невичерпних природних ресурсів, які активно залучаються до альтернативної енергетики. Які можливості використання кліматичних ресурсів ви можете запропонувати крім існуючих вітрогенераторів та сонячних батарей. 

6. На конкретних прикладах поясніть, чому топоніміку називають «археологією в географії»?

7. Чи згодні ви з тим, що країнознавство вважають «скарбничкою фактів»?

8. Наочне, виразне відображення місцевості на космічних знімках дозволяє здійснювати велику кількість географічних досліджень. Дані дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) стали невід’ємною частиною картографії. Чи зможуть космічні знімки замінити класичні карти? Обґрунтуйте відповідь.

 9. Карти укладають у певних картографічних проекціях (в залежності від території та поставлених задач). Чому при укладанні морських карт надають перевагу проекції Меркатора? Обґрунтуйте відповідь.

10. Азовське море за потенційною біологічною продуктивністю є одним з найпродуктивніших у світі. Обґрунтуйте географічні причини цього явища.

 

Схарактеризуйте сучасний екологічний стан акваторії Азовського моря і виясніть його причини.

11. Розкрийте географічну суть взаємодії у системі «річка-море». Обґрунтуйте значення цієї системи для географічної оболонки Землі.

12.  Поясніть  причину  прояву  цунамі в Японії. Чи  спостерігалися  цунамі вздовж берегів України. Яка можливість проявлення цунамі в Північно-Західній частині Чорного моря? Порівняйте можливі умови утворення цунамі в Японії та в Україні.

13. Оцініть стан природно-заповідного фонду (ПЗФ) України. Поясніть тенденції змін в ПЗФ на сучасному етапі та особливості створення Національної екологічної мережі. 

14. Порівняйте стан культурних ландшафтів в регіонах України. Спрогнозуйте напрями їх подальшого  розвитку, поясніть проблеми і перспективи освоєння та використання.

15. Поясніть вплив новітніх технологій та джерел інформації на хід процесів у політичному й економічному житті суспільства.

16. Майже всім країнам світу притаманні регіональні диспропорції соціально-економічного розвитку. Чому в окремих випадках це породжує потужні дезінтеграційні процеси (Іспанія, Італія і т.п.), а в інших випадках (Німеччина, Польща) таких процесів не спостерігається?

17.  У липні 2011 року за наслідками референдуму утвориться нова держава  –  Південний Судан. Як з геополітичної точки зору можна пояснити причини її утворення?

18. Впродовж 20 років своєї незалежності Україна здійснювала структурну перебудову економіки. Які зміни в галузевій і територіальній структурі господарства відбулися? Що, на вашу думку, слід здійснити в найближчі роки, враховуючи сучасні тенденції розвитку світового господарства?

19. У 2012 р. в Україні відбудеться чемпіонат Європи з футболу. Схарактеризуйте вплив цієї події на розвиток економіки країни.

20. Існує думка, що пріоритетною галуззю розвитку на найближчі роки в Україні буде туризм. Обґрунтуйте конкурентні переваги розвитку туризму в Україні порівняно з країнами-сусідами.