12 відділень

Стаціонарна форма навчання

Різноманітні секції

Заочна форма навчання

Турніри, конкурси

Секції, гуртки, студії

Методологія і методика наукової роботи в МАН : Волинська обласна Мала академія наук
: : Методологія і методика наукової роботи в МАН

Ознайомитися з нашими методичними матеріалами можна у приміщенні Волинської обласної Малої академії наук за адресою: м.Луцьк, вул. Чорновола 3, каб. №212.

 1. Богдан С.К. Наукова робота в  МАН. Луцьк, 2006. 25 с.
 2. Богдан С.К. Наукова робота в МАН : методичні рекомендації до її написання й оформлення. – 3-е вид., доповн. і перероб. Луцьк, 2009. 29 с.
 3. Богдан С.К. Наукова робота в МАН: десять порад юному мовознавцю. Луцьк, 2011. 208 с.
 4. Богдан С.К. Науковий текст та його назва. Луцьк,  1997. 15 с.
 5. Богдан С.К. Формулювання теми науково-дослідницької роботи : методичні поради. Луцьк, 2008. 10 с.
 6. Богдан С.К. Як вибрати тему наукової роботи. Луцьк, 1996. 18 с.
 7. Бурбела О.Ф. Наукова робота з науково-технічного напряму. Луцьк, 2010. 24 с.
 8. Голуб С.М. Наукова робота з агрономії : метод. реком. Луцьк : ВО МАН, 2019. 43 с. 
 9. Гончарук С.В. Одарчук Н.А. Учнівська наукова робота з англійської мови: від підготовки до захисту. Методичні рекомендації. Луцьк, 2020. 70 с.
 10. Гончарук С.В. Одарчук Н.А. Учнівська наукова робота з англійської мови: від підготовки до захисту. Методичні рекомендації. Луцьк, 2020. 70 с.
 11. Деякі методи та методики біологічних досліджень: методичні рекомендації /                             Я.А. Омельковець, Н.З. Романюк, К.Б. Сухомлін, Л.О. Шварц, Л.П   Радюк. Луцьк, 2008.  50 с.
 12. Дмитроца О.Р., Шевчук Т.Я. Вікова фізіологія з основами валеології: метод. вказівки до проведення практичних робіт. Луцьк : ВОМАН, 2016. 124 с.
 13. Єлісєєва Л.В., Курносова А.В. Наукова робота з економіки : метод. реком. Луцьк : ВОМАН, 2017. 29 с.
 14. Збірник навчальних програм з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму секції «Робототехніка» / [С.С. Пахачук, І.П. Оніщук; упоряд. О.Ф. Бурбела]. Луцьк : ВОМАН. 2016. 40 с.
 15. Клімук І. М.  Науково-дослідницька робота з філософії : метод. вказівки до написання та оформлення науково-дослідницьких робіт з філософії. Луцьк : ВОМАН, 2017. 35 с.
 16. Кулібаба О.А. Наукова робота з фольклористики : метод. реком. : ВОМАН. Луцьк, 2013. 33c.
 17. Кулібаба О.А., Рожило М.А. Наукова робота з журналістики : метод. реком. Луцьк : ВОМАН, 2020. 46 с.
 18. Курносова А.В. Наукова робота з математики : метод. реком. Луцьк : ВОМАН. 2011. 23 с.
 19. Курносова А.В. Перспективні напрями наукових досліджень слухачів МАН з математики. Луцьк, 2013. 20 с.
 20. Левчук Ю.О. Запитання як складова успішного захисту науково-дослідницької роботи слухача МАН  : метод. реком. Луцьк : ВОМАН. 2013. 36 с.
 21. Мазурик В.В., Щегельський Т.С. Наукова робота з інформатики: метод. посіб. Луцьк, 2010. 27 с.
 22. Малімон Л.Я. Методи математичної статистики у науковому дослідженні з психології : метод. реком. Луцьк : ВОМАН. Луцьк, 2007. 62с.
 23. Малімон Л.Я. Наукова робота з психології : метод. реком. Луцьк : ВОМАН. 2006. 36с.
 24. Мельничук С.В. Науково-дослідні методи еколого-біологічних досліджень у учнівських наукових роботах : метод. реком. Луцьк : ВОМАН. 2012. 35 с.
 25. Мельничук С.В. Особливості підготовки виступу до захисту науково-дослідницької роботи у відділеннях хімії та біології, екології та аграрних наук МАН / С.В. Мельничук. – Луцьк, 2014. – 45 с.
 26. Мельничук С.В. Перспективні напрями екологічних досліджень слухачів МАН у Волинській обласній МАН / С.В. Мельничук. – Луцьк, 2009. 57 с.
 27. Миронюк Л.П.  Системи нелінійних алгебраїчних рівнянь: типи та методи розв’язання: методичні рекомендації для слухачів позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму секції «Математика». Луцьк, 2021. 97 с.
 28. Михалюк Т.В. Організація наукової роботи у відділі обчислювальної техніки та програмування / Т.В. Михалюк. Луцьк, 2005.  34 с.
 29. Музиченко О. С. Дослідницька діяльність учнів в процесі вивчення екології: метод. реком. до практичних занять. Луцьк : ВОМАН, 2019.  96 с.
 30. Надольська В.В. Підготовка і написання науково-дослідницької роботи з історії: метод. посіб. / В.В. Надольська, Ю.О. Левчук.  Луцьк, 2012.  49 с.
 31. Поліщук Н.В. На допомогу керівникам секції іспанської мови: Збірник завдань для роботи в секції іспанської мови. Луцьк, 2020. 181 с.
 32. Синій С.В., Войтюк С.В. Наукова робота техніко-технологічного напрямку: метод. посіб. / С.В. Синій, С.В. Войтюк. – Луцьк, 1997. – 32с.
 33. Тарасюк Н.А. Наукова робота з географічного краєзнавства: метод. посіб. / Н.А. Тарасюк, Ю.О. Левчук, О.Ф. Бурбела. – Луцьк, 2007. – 25 с.
 34. Тарасюк Т.М. Основи лінгвістичних досліджень: робочий зошит-календар для слухачів позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму секції «Українська мова». Луцьк, 2020. 63 с.
 35. Томашевська І.П. Основні науково-методологічні аспекти  науково-дослідницької роботи: метод. посіб. / І.П. Томашевська, М.А. Радченко. Луцьк, 1995. 14 с.
 36. Шевчук Т.Я. Основи фізичного розвитку та вікова фізіологія: Методичні вказівки до проведення практичних робіт. Луцьк, 2021. 37 с.
 37. Шигорiн П. П.  Практикум з астрономiї: навч. посіб. Луцьк : ВОМАН, 2016. 64 с.
 38. Шигорін П. Юному астроному-досліднику : навчальний посібник для слухачів відділення фізики і астрономії Малої академії наук України. Луцьк, 2021. – 136 с.

 

Організація та проведення інтелектуальних масових заходів

Психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми

Мовностилістичні вимоги до наукової роботи

Методологія і методика наукової роботи в МАН

Підготовка до конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт

 

Запрошуємо на навчання

Динамічність життя, інформаційні технології, відкриття в науці змушують рухатись невпинно вперед. Щоб статися успішним – необхідні знання!

Реєстрація на навчання!
Різні напрями
Кваліфіковані педагоги
Можливість росту
Різні форми навчання
Безкоштовне навчання

Структура відділень

У Волинській обласній Малій академії наук працюють відділення

Міжнародні та Всеукраїнські масові заходи

Обласні масові заходи

Нашими партнерами є:

Міністерство освіти і науки України Інститут модернізації змісту освіти і науки Управління освіти Мала академія наук України Луцький національний технічний університет Волинський національний університет імені Лесі Українки

Методична робота

Конкурси

Заочно-дистанційна школа